< Späť na o nás

Mgr. Lenka Škulcová

Psychologička a psychoterapeutka pre deti, dospelých

Psychológia ma začala zaujímať na strednej škole a rozhodla som sa jej venovať. Zaujímali ma príbehy ľudí, ich vnímanie sveta, spôsoby riešenia problémov. Po magisterskom štúdiu som začala pracovať s deťmi a rodičmi v psychologickej poradni. Cítila som potrebu sa ďalej vzdelávať a oslovila ma Adlerovská psychológia. Najskôr to bol ich systém práce s rodičmi, téma rodičovstva pri malých deťoch. Tento psychologický smer dal odpoveď aj na moje mnohé otázky. Podľa adlerovskej psychológie ľudia sami rozhodujú o svojom správaní, ich rozhodnutia majú svoj účel i keď danému účelu nemusia rozumieť. To, čo človek robí, nezávisí od objektívnych skutočností, ale od toho, ako si ich interpretuje. Súkromná logika sa týka dospelých aj detí, je súčasťou ľudského chápania a motivácie. Terapeut je ten, kto povzbudzuje a napráva, stará sa a učí ako fungovať v živote konštruktívnejšie. Som vydatá, mám dcéru a dvoch synov. Vzdelanie: 1992 - 1996 Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda, Nitra 1996 - 2001 Trnavská Univerzita v Trnave, Fakulta Humanistiky , jednoodborová psychológia Pracovné skúsenosti: 2001 - 2005 Pedagogicko psychologická poradňa, Pezinok 2005 - 2009 Kraská pedagogicko psychologická poradňa Trnava 2009 - 2022 Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie , Trnava 2023- Centrum pre rast osobnosti, Absolvované kurzy, vzdelávanie, výcviky: 2004 - 2007 Výcvikový program v Adlerovskej psychoterapii a poradenstve 2009 - Zápis do zoznamu psychoterapeutov 2011 Scenotest, kurz 2012 Sprevádzanie detí a rodín v smútení , Plamienok NO 2015 Sociálno- psychologický výcvik v supervízii , Kandidát Supervízie EASC 2019 Workshop Adlerovská terapia hrou, Slovenská Asociácia individuálnej psychológie 2021 Program KUPREV – preventívny program pre predškolákov, 2021 Program KUPROG- rozvíjajúci a nápravný program pre deti 2022 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, IOR 2022 Krízová intervencia na školách, Kurz Inklucentrum 2022 Test ruky, Zdenek Altman, kurz psychodiagnostiky 2022 Test Kresby stromu, Zdenek Altman, kurz psychodiagnostiky