< Späť na o nás

Mgr. Jana Caban

Psychologička a psychoterapeutka pre deti, dospelých a páry, lektorka

Odkedy som seba vnímala ako samostatnú bytosť, vždy ma fascinovala ľudská jedinečnosť, individualita prežívania i rozdiely v správaní. Každý je iný, všetci sme jedineční. Toto rozhodovalo aj pri výbere smeru môjho povolania a štúdia na VŠ. Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta / 2002-2007 / Jednoodborové magisterské štúdium psychológie Už počas štúdia ma popadli materinské inštinkty, ktorými som sa nechala doslova ovládnuť a tak postupne prišli na svet moje štyri deti, ktoré neustále napĺňajú môj život novými výzvami aj radosťami. Publikovala som články z oblasti psychológie v najčítanejšom mamičkovskom časopise Mama a ja, viedla som aj poradňu psychológa. Napríklad články: Hranice vo výchove /január 2020/ Detský hnev /február 2019/ Rodičovský manuál: Pozor na to, čo hovoríte o svojich deťoch! /máj 2019/ Dovoľte deťom prežívať negatívne pocity /jún 2019/ Dieťa potrebuje cítiť, že je v poriadku také, aké je /november 2019/ Rivalita medzi súrodencami /august 2018/ Ako v dieťati vytvárať pocit vlastnej hodnoty? /november 2018/ Takto podporíte sebavedomie dieťaťa /november 2018/ Kurz Biodynamické masáže a deep draining /Praha 2022/ Inštruktor jogovej terapie /2021-2022/ Výcvik v psychotraumatológii a EMDR, SIPE - Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR /2018-2019/ Práca s terapeutickým pieskoviskom - využitie terapeutického pieskoviska v diagnostike, poradenstve a terapii /2019/ Dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii, Dialóg-inštitút pre výcvik v Geštalt psychoterapii / 2009-2013 / Psychoterapeutická prax, Psychiatrická nemocnica PhilippaPinela v Pezinku / 2010 / Supervízne workshopy - pod vedením amerického geštalt psychoterapeuta Jaya Lewina /2012, 2014, 2016, 2018/ Sexualita a intimita vo vzťahoch, workshop so zahraničnou lektorkou Nancy Amendt-Lyon /2016/ Po ukončení dvojitej materskej dovolenky som nastúpila na skrátený úväzok psychológa v Centre špeciálno- pedagogického poradenstva (bývalé DIC) v Trnave, mám tiež skúsenosti s prácou s deťmi v detskom domove ako i s rodinami v rôznych náročných životných situáciách (v rámci spolupráce n.o. Kľúč s ÚPSVaR Trnava). Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Trnava /od r.2010/ Psychologička - odborné služby z oblasti školskej, pedagogickej a poradenskej psychológie. Detský domov Compass, Hlohovec /2011/ Psychologička - individuálna a skupinová práca. Kľúč, n.o. – výchovný a sociálny projekt v spolupráci s ÚPSVaR Trnava /2011-2012/ Výchovný a sociálny program, psychologička, lektorka.