Viete, aký je rozdiel medzi psychológom, psychoterapeutom a psychiatrom?

Autor: Janka Eliášová

Dátum: 7 máj 2023

Znie to ako úvod nejakého dobrého vtipu, ...ale tentokrát na vážnu nôtu. Sú to pojmy navonok veľmi podobné, ako ich však rozlíšiť?

Ak človek pociťuje psychické problémy rôzneho druhu, ktoré ho obťažujú v jeho každodennom živote, má možnosť obrátiť sa na odborníka: psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra. V súčasnosti nie je žiadnou hanbou vyhľadať takýto druh pomoci, stáva sa čoraz viac prirodzenou súčasťou života. Tak ako vyhľadáme lekára v prípade, že máme fyzické bolesti, máme možnosť vyhľadať aj „lekára pre dušu“ v prípade psychickej bolesti. Môže ísť o pocity smútku, úzkosti, ťažko zvládnuteľné pocity hnevu, alebo pocity hanby, paniky, taktiež pri závislostiach, nutkavých stavoch, depresiách, psychosomatických problémoch atď.

Na koho sa však obrátiť, aký je rozdiel v týchto profesiách?


Psychiater – je lekár, absolvoval medicínske vzdelanie, vyštudoval na lekárskej fakulte so špecializáciou psychiatria. Má pred menom titul MUDr. Do jeho kompetencie spadá predpis liekov na duševné problémy.

Psychológ – je vysokoškolsky vzdelaný odborník v odbore psychológia, má titul Mgr., alebo PhDr., PhD. Psychológia má rôzne zameranie a špecializácie ako napr.: poradenská, klinická, školská, pracovná a organizačná psychológia, dopravná psychológia atď. Klinickí psychológovia majú svoje pracoviská pri zdravotníckych zariadeniach a pracujú aj cez zdravotné poisťovne. Ostatní psychológovia  pracujú súkromne  -  je to platená služba, alebo sú štátni zamestnanci. Psychológovia nepredpisujú lieky a klientov na konzultácie objednávajú. Objednávanie ku psychológovi a dodržiavanie termínov je dôležité. Každý objednaný klient má  potom zabezpečený nerušený, vyhradený čas len pre seba (zväčša je to 50 minút). Psychológ lieky nepredpisuje.

Psychoterapeut – je vysokoškolsky vzdelaný odborník, ktorý má vzdelanie zvyčajne z odboru psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna práca, medicína, liečebná pedagogika (psychoterapeutom môže byť teda aj psychológ, aj psychiater). Navyše má absolvovaný niekoľkoročný (zvyčajne min. 4 ročný) psychoterapeutický výcvik v určitej psychoterapeutickej metóde, ktorých existuje viacero. Psychoterapeut pracuje s klientom na objednávku, sedenie trvá zväčša 50 minút. Objednávanie a dodržiavanie termínov je dôležité pre nerušenú prácu, pre terapeuta i pre klienta. Finančné a ostatné podmienky sa dohodujú priamo s konkrétnym psychoterapeutom. Psychoterapeut lieky nepredpisuje.

Ak sa skontaktujete s psychológom, psychoterapeutom alebo psychiatrom, pomôže Vám zorientovať sa vo vašich duševných problémoch, podporí vás, vypočuje a  odporučí pre vás (po dohode a konzultácii s Vami) najvhodnejší spôsob poradenstva alebo terapie.