Ste asertívny/a?

Dátum: 7 máj 2023

Ľudia sú tvory spoločenské a v spoločnosti ako takej sa učia fungovať  tak, aby prežili. Niektorí z nás sú v presadzovaní svojich potrieb jednoznační a popritom nerešpektujúci  potreby iných. Niektorí majú obavu z prejavenia svojich potrieb, alebo uprednostnia naplnenie potrieb iných pred svojimi. Viete, ku ktorej skupine mate bližšie? Skúste sa spolu s nami otestovať. 


 

Vyjadrite sa ku každému tvrdeniu tak, že si na škále 1-4 zapíšete svoju mieru súhlasu s daným tvrdením. Čím vyššiu hodnotu  danému tvrdeniu priradíte, tým viac ste s ním stotožnenejší.

1. Chceli by ste ísť na koncert, do divadla, do kina,.... Dokážete bez ťažkostí pozvať niekoho z Vašich známych, aby ste išli spolu.  

1 2 3 4 

2. V reštaurácii už čakáte hodnú chvíľu a čašník obslúžil dva stoly, ktoré sa obsadili až po Vás. Zavoláte na čašníka, s upozornením, že Vás bez povšimnutia už niekoľkokrát obišiel. 

1 2 3 4  

3. Ste na detskom ihrisku, kde je zákaz fajčenia a práve si jeden z dospelých zapáli cigaretu. Upozorníte ho na zákaz a požiadate, aby ho rešpektoval. 

1 2 3 4  

4. Ste v prednáškovej sále a niekto zozadu kope do Vašej stoličky. Otočíte sa a poviete, že Vás to vyrušuje. 

1 2 3 4  

5. Ak sa máte rozhodnúť, nad jednotlivými argumentmi dlho nezvažujete. 

1 2 3 4  

6. Pracujete na spoločnom projekte a máte sa dohodnúť o rozdelení úloh. Pridelená úloha Vám však nevyhovuje. Ozvete sa  a navrhnete zmenu, ktorá by bola pre Vás výhodnejšia. 

1 2 3 4  

7. Ste v čakárni u lekára, keď príde starší pán a vojde k lekárovi s tým, že ide si len predpísať lieky. Aj Vy si idete len predpísať lieky a čakáte v rade. Nahlas vyjadríte svoju nespokojnosť. 

1 2 3 4  

8. Pri spoločnom obede hlavne vy udržiavate spoločenskú konverzáciu. 

1 2 3 4  

9. Dostanete nekvalitný tovar, za ktorý ste zaplatili nie veľa, ale ani nie málo peňazí. Tovar sa snažíte čo najskôr reklamovať. 

1 2 3 4  

10. V kancelárii sedíte pri okne a kolega neustále vetrá, čo Vám prekáža. Navrhnete spôsob, ako by sa Vaša nepohoda dala vyriešiť. 

1 2 3 4  

11. Už dlhší čas Vám nevrátila známa knihu, ktorú ste jej požičali. Pripomeniete jej to. 

1 2 3 4  

12. Dostali ste sa do núdze. Svojich priateľov dokážete požiadať o pomoc. 

1 2 3 4  

13. Ste pri vzniku konfliktu medzi deťmi, čo sa zvrhne na bitku. Zasiahnete medzi nich, aby si svoj spor vyriešili iným spôsobom. 

1 2 3 4  

14. Vaši priatelia organizujú zaujímavú, ale mierne riskantnú akciu, na ktorú Vás tiež pozvali. Tešili ste sa na pokojný večer. Odmietnete to. 

1 2 3 4  

15. Na porade Vás kolega verejne ocení  za dobrú spoluprácu. Potešíte sa a svoje pocity bez problémov vyjadríte. 

1 2 3 4  

16.Viete, že Váš priateľ je aktuálne vo finančnej kríze. Opätovne si od Vás pýta požičať si peniaze. Doteraz pôžičku bez problémov vždy včas splatil. Začína Vám to však už vadiť, plánovali ste investovať do svojich záujmov. Odmietnete mu tento krát peniaze požičať. 

1 2 3 4  

17. Nemáte problém vyjadriť svoje pocity hnevu alebo náklonnosti ľuďom, ku ktorým máte bližší vzťah, ale nie je to rodina. 

1 2 3 4  

18. Počas komunikácie zistíte, že Vaše názory sú odlišné. Snažíte sa druhého presvedčiť o správnosti svojich argumentov. 

1 2 3 4  

19. Práve Vám odišiel vlak, na ktorý ste si kúpili lístok. Pokúsite sa ho vrátiť, nakoľko ste sa rozhodli už v ten deň necestovať. 

1 2 3 4  

20. Na dohodnutú schôdzku Váš kolega neprišiel, ohlásite sa mu a požiadate ho o vysvetlenie.  

1 2 3 4 

   

Sčítajte všetky získané body a získate svoje vyhodnotenie. 

Ak ste v limite 65-80, skúste sa zamyslieť nad tým, či niekedy nereagujete prehnane a či Vaše správanie nenesie viac egoistické prvky. Ak ste sa dostali pod hranicu 40, Vaše správanie je skôr submisívnejšieho, pasívneho charakteru. Ak ste medzi týmito hranicami, dokážete v určitých situáciách reagovať asertívne. 

Teraz viete, či Vaše správanie nesie prvky skôr agresívne, pasívne alebo asertívne. To, aký prejav aktuálne zvolíme je ovplyvnené situačne, našimi osobnostnými charakteristikami aj našou minulosťou. To ako sme spokojní je determinované výsledným efektom. A čo je ideálne? Spokojnosť na oboch stranách. Čo nie je úplne nemožné, ak sa na oboch stranách sa stretnú dvaja asertívni jedinci. Môžete sa stať aspoň jedným z nich a miera Vašej spokojnosti porastie so schopnosťou pokojného a jasného vyjadrenia seba s rešpektom ku druhým. Môžeme byť pri podpore Vášho sebavedomia, pri prejavení Vášho potenciálu asertívne komunikovať. 

Ak máte chuť rozvíjať sa, zlepšiť svoje schopnosti komunikácie s druhými, byť asertívni, môžete sa prihlásiť na náš Kurz asertivity.