Recenzia knihy: Základy arteterapie

Autor: Janka Eliášová

Dátum: 7 máj 2023

Recenzia knihy Základy arteterapie od Jaroslavy Šickovej-Fabrici, Portál 2016

Arteterapia ma oslovuje ako cesta k vnútorným obsahom človeka, ako spôsob zhmotnenia vnútorného prežívania, kedy sa to čo je vo vnútri, spontánne zhmotňuje prostredníctvom výtvarného prejavu do výtvoru. Cestou späť cez tieto výtvory je možné potom pomenovávať inak nepomenovateľné a nedostupné a dostávať sa opäť dnu, k prežívaniu človeka. Tak môže byť arteterapia nielen ventilom nahromadených emócií, ale ako autorka recenzovanej knihy popisuje, má vplyv aj na integráciu osobnosti a jej rast alebo môže byť prostriedkom kompenzácie rôznych deficitov (či už mentálnych alebo fyzických).

Autorka sa arteterapii venuje prakticky celý svoj profesný život, pracuje s ňou, prednáša o nej a skúma ju aj vedecky. O tom svedčí i recenzovaná  publikácia, ktorá je obsiahlou učebnicou, so všetkým, čo k učebnici patrí. Nechýba jej historické pozadie, teoretické východiská a filozofia smeru. Pomerne náročná filozofická analýza odboru a jeho pozadia je vyvážená praktickými príkladmi zo života a ukážkami prác. Šmrnc knihe dodávajú najmä ilustrácie, výtvory klientov rôznych vekových kategórií s rôznym okruhom problémov.

Osobne ma mrzí, že toto dielo nevyšlo v autorkinom materinskom jazyku. Napriek tomu je však publikácia obohatením na poli odborných kníh k tejto problematike. Recenzovaná kniha “je zameraná na sociálny a terapeutický potenciál umenia -  na umenie pre človeka a umenie pre zdravie“.  Približuje najmä výtvarné techniky a prácu s hlinou, spôsoby práce, indikácie, cieľové skupiny, metódy...  Môže byť inšpiráciou pre všetkých, ktorý pracujú v oblasti psychológie, psychoterapie, liečebnej pedagogiky a cenným zdrojom štúdia pre umelcov - budúcich arteterapeutov s ambíciami uzdravovať druhých prostredníctvom umenia.