Recenzia knihy: Vina

Autor: Janka Eliášová

Dátum: 7 máj 2023

Recenzia knihy: Lawrence H. Staples – Vina, Prométheovský úděl, Portál 2016

Autor knihy, psychológ a psychoterapeut, člen inštitútu C.G. Junga, spracováva tému viny v našom živote z nezvyčajného uhlu pohľadu. Nazerá na vinu ako na príležitosť k rastu a duševnému rozvoju, ako na nevyhnutnosť života, ktorej nie je možné sa vyhnúť. „Nemôžeme vyrásť bez toho, aby sme niesli vinu. Je to cesta, ktorá vyžaduje odvahu.“ Zároveň však poukazuje na pozitívne aspekty viny, hľadí na ňu takmer ako na dar života, spôsob, ktorým sa môžeme rozvíjať, pričom približuje pojem „dobrej viny“.

Kniha ma zaujala už svojim obsahom (duševný rast, vina a sex, vina a rozvod, vina a hnev, ...., úloha viny v tvorivosti a duševnom vývine,  a ďalej samostatná kapitola venovaná zmierňovaniu pocitov viny, práca s úzkosťou, katarzia, zmysel viny...), no púta aj po začítaní sa do hlbokej ponuky filozofického nazretia do problematiky.

Kniha nie je len knihou o vine, je omnoho viac. Prostredníctvom témy viny autor rozvíja úžasnú tému protikladov, polarít v našom živote, podobne ako na protiklady hľadí i model psychosomatiky (podľa Dahlke Rüdiger), alebo geštalt psychoterapie. Cestou polarít postupuje k rastu a k celistvosti. Využíva na to tvorivý proces, ktorému v publikácii venuje tiež zaslúžený priestor. Zdôrazňuje úlohu pocitov v živote človeka, význam prežívania, kontaktu s emocionálnym vnútorným svetom človeka, v ktorom vidí zásadnú cestu rozvoja.

V knihe nájdeme množstvo poézie a prináša aj prácu so snami, v zmysle jungiánskeho modelu práce so snami v psychoterapii. Sny a poézia v tejto knihe slúžia skôr ako ilustrácia pre pochopenie témy a poukázanie na spojitosť s nevedomými obsahmi a tvorivosťou človeka, tiež ako možná inšpirácia vo vlastnom raste alebo práci psychoterapeuta. 

Knihu by som určite odporúčala najmä filozoficky hĺbajúcim typom, ďalej analytickým psychológom, ale aj psychoterapeutom iných, než len analytických smerov.