Recenzia knihy: Vina

Category: Články a recenzie
Published: Thursday, 19 May 2016
Written by Super User

 

Recenzia knihy: Lawrence H. Staples – Vina, Prométheovský úděl, Portál 2016

Autor knihy, psychológ a psychoterapeut, člen inštitútu C.G. Junga, spracováva tému viny v našom živote z nezvyčajného uhlu pohľadu. Nazerá na vinu ako na príležitosť k rastu a duševnému rozvoju, ako na nevyhnutnosť života, ktorej nie je možné sa vyhnúť. „Nemôžeme vyrásť bez toho, aby sme niesli vinu. Je to cesta, ktorá vyžaduje odvahu.“ Zároveň však poukazuje na pozitívne aspekty viny, hľadí na ňu takmer ako na dar života, spôsob, ktorým sa môžeme rozvíjať, pričom približuje pojem „dobrej viny“.

čítať viac.>> Recenzia knihy: Vina

Za oponou rodičovskej lásky

Category: Články a recenzie
Published: Thursday, 17 March 2016
Written by Super User

"Máme vás všetkých rovnako radi!“, známa fráza, ktorou rodičia snažia 

prezentovať pred svojimi deťmi svoju nekonečnú spravodlivosť.

 Už ako malé dieťa som tejto fráze neverila, naopak, mala som pocit, že ma rodičia klamú! Vtedy som ešte nechápala, prečo... Teraz však viem, že je to fráza, ktorou si sami sebe ospravedlňujeme naše výčitky, keď nevedome uprednostníme jedno z našich detí.

čítať viac.>> Za oponou rodičovskej lásky

Recenzia knihy: Základy arteterapie

Category: Články a recenzie
Published: Friday, 26 February 2016
Written by Super User

 

Recenzia knihy Základy arteterapie od Jaroslavy Šickovej-Fabrici, Portál 2016

Arteterapia ma oslovuje ako cesta k vnútorným obsahom človeka, ako spôsob zhmotnenia vnútorného prežívania, kedy sa to čo je vo vnútri, spontánne zhmotňuje prostredníctvom výtvarného prejavu do výtvoru. Cestou späť cez tieto výtvory je možné potom pomenovávať inak nepomenovateľné a nedostupné a dostávať sa opäť dnu, k prežívaniu človeka. Tak môže byť arteterapia nielen ventilom nahromadených emócií, ale ako autorka recenzovanej knihy popisuje, má vplyv aj na integráciu osobnosti a jej rast alebo môže byť prostriedkom kompenzácie rôznych deficitov (či už mentálnych alebo fyzických).

čítať viac.>> Recenzia knihy: Základy arteterapie

Moc vnútorného dieťaťa

Category: Články a recenzie
Published: Tuesday, 15 March 2016
Written by Super User

 ... alebo O tom, ako niekedy počúvame naše vnútorné dieťa viac ako to, ktoré sa nám narodilo.

 Počuli ste už niekedy o termíne vnútorné dieťa? Používa sa často v psychoterapii, kde zobrazuje tú časť osobnosti, ktorá reprezentuje detstvo a spomienky naň. Ako rodičia často vychovávame deti na základe hlasu nášho vnútorného dieťaťa. Hodnotíme výchovu našich rodičov tak, ako pôsobila na nás, keď sme boli malými deťmi. 

čítať viac.>> Moc vnútorného dieťaťa

Recenzia knihy: Když děti často stůňou

Category: Články a recenzie
Published: Monday, 26 August 2013
Written by Super User

 

http://obchod.portal.cz/userdata/images/hires/9788026210108.jpg

Recenzia knihy od Hansa Hopfa - Když děti často stůňou, Praha, Portál 2016

Pri príprave workshopu o psychosomatických príčínach chorôb, sa mi dostala možnosť prečítať si túto knihu, ktorej názov presne zapadal do tematiky, ktorú som aktuálne riešila.

Autor knihy, psychoterapeut detí a mládeže, prístupným spôsobom otvára pohľad (nielen)na somatické ochorenia, a tým dovoľuje zamyslieť sa aj nad inými možnosťami a príčinami ochorení. Neobmedzuje  sa len  jednostranným pripisovaním viny  infekciám, vírusom a baktériám.

čítať viac.>> Recenzia knihy: Když děti často stůňou