Ochrana osobných údajov

Category: Články a recenzie
Published: Monday, 17 June 2019
Written by Super User

Podmienky spracúvania osobných údajov

Základné informácie

V tomto dokumente sú zhrnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb občianskeho združenia Centrum pre rast osobnosti, so sídlom Štefánikova 6, 91700 Trnava, IČO: 42165814 (ďalej len „Centrum pre rast osobnosti“) poskytovaných prostredníctvom webovej stránky www.rastosobnosti.sk (ďalej len „služby“).

Centrum pre rast osobnosti sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čítajte viac: Ochrana osobných údajov

Rodičovstvo - najkrajšia práca na svete

Category: Články a recenzie
Published: Thursday, 26 January 2017
Written by Super User

 Rodičovstvo je ťažká práca, no zároveň najkrajšia na svete! Pozerať sa na dieťa, keď spí, zaplavuje mnohých rodičov pocitmi nekonečnej lásky a odovzdanosti. Od momentu, kedy sa dieťa narodí a vy si ho môžete privinúť a hojdať a ovoniavať... užívate si pocity eufórie, lásky a nadšenia. Dieťa rastie a prichádzajú aj prvé výchovné dilemy a zamyslenia. Robíme to dobre? Podarí sa nám z nášho dieťaťa, našich detí vychovať slušných, vychovaných ľudí? Budú sebavedomé, úspešné?

ČÍTAŤ VIAC.>>Rodičovstvo - najkrajšia práca na svete

Vyhýbate sa konfliktom?

Category: Články a recenzie
Published: Sunday, 06 November 2016
Written by Super User

 Poznáte ľudí, ktorí sa vyhýbajú konfliktom a typicky sa zmierili s tým, že ich život je šedý, namáhavý a málo úspešný? Naproti tomu sú ľudia, ktorí dokážu zvládať konflikty a problémy, sú úspešnejší, pretože sa v riešení konfliktov cvičia. Uľahčenie nachádzajú v tom, že zvládli daný problém alebo sa ho aspoň pokúsili vyriešiť. Cítia sebaistotu, preto nemajú toľko strachu a majú malý alebo takmer žiadny sklon k výčitkám voči sebe a ponižovaniu sa. Do ktorej skupiny patríte vy?

ČÍTAŤ VIAC.>>Vyhýbate sa konfliktom?

Ste asertívny/a?

Category: Články a recenzie
Published: Friday, 09 December 2016
Written by Super User

 

Ľudia sú tvory spoločenské a v spoločnosti ako takej sa učia fungovať  tak, aby prežili. Niektorí z nás sú v presadzovaní svojich potrieb jednoznační a popritom nerešpektujúci  potreby iných. Niektorí majú obavu z prejavenia svojich potrieb, alebo uprednostnia naplnenie potrieb iných pred svojimi. Viete, ku ktorej skupine mate bližšie? Skúste sa spolu s nami otestovať. 

ČÍTAŤ VIAC.>>Ste asertívny/a?

Viete, aký je rozdiel medzi psychológom, psychoterapeutom a psychiatrom?

Category: Články a recenzie
Published: Tuesday, 11 October 2016
Written by Super User

Znie to ako úvod nejakého dobrého vtipu, ...ale tentokrát na vážnu nôtu. Sú to pojmy navonok veľmi podobné, ako ich však rozlíšiť?

Ak človek pociťuje psychické problémy rôzneho druhu, ktoré ho obťažujú v jeho každodennom živote, má možnosť obrátiť sa na odborníka: psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra. V súčasnosti nie je žiadnou hanbou vyhľadať takýto druh pomoci, stáva sa čoraz viac prirodzenou súčasťou života. Tak ako vyhľadáme lekára v prípade, že máme fyzické bolesti, máme možnosť vyhľadať aj „lekára pre dušu“ v prípade psychickej bolesti. Môže ísť o pocity smútku, úzkosti, ťažko zvládnuteľné pocity hnevu, alebo pocity hanby, paniky, taktiež pri závislostiach, nutkavých stavoch, depresiách, psychosomatických problémoch atď.

Na koho sa však obrátiť, aký je rozdiel v týchto profesiách?

ČÍTAŤ VIAC.>>Viete, aký je rozdiel medzi psychológom, psychoterapeutom a psychiatrom?