Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Online poradenstvo

Využívanie poradenských alebo terapeutických služieb psychológa, psychoterapeuta je tradične späté s osobným kontaktom, ktorý má nesporné výhody. Pri osobnom stretnutí sa rýchlejšie rozvíja vzťah medzi klientom a terapeutom, sú prítomné všetky zložky komunikácie – verbálna aj neverbálna. Klient tak dostáva plnohodnotnú spätnú väzbu a terapeut s ním môže byť v plnšom kontakte.

Sú však určité situácie, prípadne okruhy problémov, ktoré osobný kontakt terapeuta a klienta neumožňujú, alebo ho sťažujú. V takom prípade je možné aj u nás využiť formu online poradenstva prostredníctvom internetu (skype, whatsupp, chat...) alebo telefonickej konzultácie.

Na online alebo telefonické sedenie je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom e-mailu (info@rastosobnosti.sk) na konkrétny termín a je potrebné vopred uhradiť sumu za sedenie – prevodom na účet. Všetko sa odohráva online, so zachovaním absolútnej diskrétnosti a anonymity.

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2013 Centrum pre rast osobnosti
Business Joomla Templates designed by college jacke herren