Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Kurzy mäkkých zručností

Mäkké zručnosti sú medziľudské zručnosti, ktoré spadajú do mnohých oblastí: komunikácia, sebapoznanie, asertivita, empatia, vedenie, motivácia, riešenie konfliktných situácií, zvládanie stresu, atď.

Každý človek môže naplno využívať svoj potenciál, naše kurzy sú vedené interaktívne, zážitkovo tak, aby sme spolu odhalili lepší vhľad do svojich schopností a zručností a naučili sa ich lepšie využívať - či už vo svojom súkromnom živote alebo v pracovnej sfére. 

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2013 Centrum pre rast osobnosti
Business Joomla Templates designed by college jacke herren