Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Kurz asertivity

Jedným z prostriedkov na udržanie si zdravého sebavedomia a dobrých medziľudských vzťahov, je

asertívne správanie.

Je to také správanie, ktorým človek presadzuje svoje práva, no zároveň dbá o to, aby nepoškodzoval práva druhého človeka.

Stať sa asertívnym, čiže naučiť sa ovládať a korigovať svoje správanie, nie je jednoduché ani samozrejmé. Nestačí sa naučiť niekoľko fráz a používať naučené gestá. Je to rovnako náročné, ako učiť sa cudzí jazyk. Okrem poznania techník asertivity vyžaduje aj určitú úroveň sebapoznania – poznania toho ako v určitých situáciách človek reaguje, či sa skôr stiahne, alebo sa presadzuje za každú cenu.

Chcete zistiť, ako ste na tom vy? Urobte si test asertivity- Ste asertívny/a?.                           

Prvým krokom k asertívnemu správaniu môže byť práve absolvovanie kurzu asertivity.

Na našom kurze zistíte, aké sú vaše tendencie – či je vaše presadzovanie agresívne alebo skôr pasívne/ submisívne. Na začiatku kurzu sa teda dozviete o sebe viac, ako na tom ste vy a vaša asertivita.

Kurz je vedený interaktívnou a zážitkovou formou, cez sebaskúsenosť. Nejde teda iba o memorovanie a zapamätanie si techník asertivity a asertívnych práv, ale o priamy nácvik cez vlastný zážitok a skúsenosť. Pretože človek sa najrýchlejšie učí práve priamou skúsenosťou ;)

    Absolvovaním kurzu získate:

  •   spoznáte asertívne práva

    Vďaka tomu sa budete automaticky cítiť psychicky odolnejší a budete menej zraniteľní, dokážete viac riskovať. 

  •  odolnosť voči manipulácii

    Vďaka technikám, ktoré asertivita ponúka sa stanete odolnejším voči manipulácii. Budete menej vzťahovační,

    nenecháte sa ľahko zastrašiť alebo zneužívať inými. 

  •  objavíte primeraný spôsob komunikácie

   Dokážete svoj názor povedať kľudne, pokojne, bez zvyšovania hlasu. 

  •  zdravé sebapresadzovanie

   Ak ste doteraz boli príliš bojazlivý a plachý alebo naopak drzý a arogantný, vyskúšate si pomocou priameho

   zážitku a nácviku aj iné formy sebapresadzovania, naučíte sa, čo to znamená presadzovať sa asertívne. 

  •  sebavedomie

   Spolu so zážitkami zdravého sebapresadzovania zvýšite svoje sebavedomie, budete sebaistejší a spokojnejší

    sami so sebou.

 

Ukončením kurzu je opätovné testovanie, ako sa cítite po absolvovaní kurzu. Výsledky v živote sa dostavia už počas absolvovania kurzu, ale budú pretrvávať aj naďalej.

Absolvovanie kurzu je dobrým štartovným bodom v ceste za zdravým sebapresadzovaním, no vyžaduje to aj Vašu aktivitu, aby ste naďalej vo svojom živote čerpali z toho, čo sa v kurze naučíte a čo vás nielen učením, ale najmä zážitkom posunie vpred. Môže byť pre vás nielen tréningom sebapresadzovania, ale aj cestou k lepšiemu sebapoznaniu.

Sprevádzať Vás budú lektorky nášho centra - PhDr. Alena Babirátová, Mgr. Andrea Dzandzava a Mgr. Janka Eliášová. Kto sme

Kurz je intenzívny - rozdelený na dve soboty: 21. a 28.1.2017 od 9,00 do 17,00hod.

Cena kurzu je 80, je možné ju zaplatiť v dvoch splátkach. Prvú platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet najneskôr do 13.1.2017 a druhá splátka sa platí najneskôr v deň konania kurzu - 21.1.2017. Bližšie informácie získate pri prihlásení.

Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese info@rastosobnosti.sk . Pri prihlásení uveďte svoje meno a telefonický kontakt. Kurz sa otvára pri minimálnom počte 6 účastníkov. Počet miest je limitovaný, maximálny počet účastníkov je 10. 

Tešíme sa na Vás!

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2013 Centrum pre rast osobnosti
Business Joomla Templates designed by college jacke herren