Čas pre arteterapiu

Category: Kurzy Published: Wednesday, 20 June 2018 Written by Super User

Prvá streda v mesiaci od 17:50 do 19:00 


02.05., 06.06., 05.09., 03.10., 07.11., 05.12.
budeme spolu tvoriť a rozprávať sa o tom, čo sa nám podarilo 
A podarí sa každému. Aj tomu, kto si myslí, že nie je tvorivý, že nevie kresliť, ani modelovať.

Pozývame každého, kto je zvedavý a chce stráviť tento čas v príjemnom prostredí nášho 
OZ Centrum pre rast osobnosti na Štefánikovej 6, Trnava

Čo si treba priniesť? Rôzne časopisy (ak by sme robili koláže) 
Čo si máme obliecť? Prezuvky a niečo, v čom sa dobre cítite a nevadí, ak sa možno aj zafarbíte :) 
Čo to bude stáť? 5eur
Bližšie info? 0949 514 971

 Arteterapia, v preklade liečba umením. Nejde tu len o tvorbu, ide tu najmä o proces. Tvoríme a popritom niečo prežívame- vo fáze príprav na tvorbu, vo fáze samotnej tvorby aj počas reflexie.

 V arteterapii nehodnotíme tvorbu podľa žiadnych kritérií. Pracujeme na zvolenej téme, alebo len tak nechávame plynúť čas v našich rukách, v našom tele. Arteterapia je spôsob práce, kde sa spája kreativita s naším vnímaním sveta.

 Arteterapia rozvíja náš potenciál, stimuluje našu myseľ. Rozvíja schopnosť lepšie porozumieť sebe samému. Pracujeme v tichosti, aby sme lepšie počuli a vnímali svoje vnútro, hľadáme svoje archetypy. Pri arteterapii môžeme uvoľniť emócie a môžeme ich preniesť do tvorby. Pracujeme s obrazmi, ktoré vychádzajú z nášho sveta. Otvárame dvere do svojej duše.

 Arteterapia ako podporná metóda pomáha pri liečbe rôznych ochorení. Môže byť tiež prítomná pri terapeuticko-výchovnom procese. Pomáha pri zmiernení úzkostných stavov, pri depresii. Môže pomôcť k lepšej komunikácii medzi ľuďmi. Poslúži k osobnostnému rastu každého zúčastneného, pomôže uvoľniť napätie a môže nás priviesť k poznaniu.

 Počas arteterapeutického sedenia je dôležitá dôvera , tak ako aj pri každom inom stretnutí so psychológom. S arteterapiou sa môžeme stretnúť v individuálnej, skupinovej, párovej či rodinnej terapii.

Hits: 3290