Online poradenstvo

Category: Kurzy Published: Wednesday, 24 August 2016 Written by Super User

Využívanie poradenských alebo terapeutických služieb psychológa, psychoterapeuta je tradične späté s osobným kontaktom, ktorý má nesporné výhody. Pri osobnom stretnutí sa rýchlejšie rozvíja vzťah medzi klientom a terapeutom, sú prítomné všetky zložky komunikácie – verbálna aj neverbálna. Klient tak dostáva plnohodnotnú spätnú väzbu a terapeut s ním môže byť v plnšom kontakte.

Sú však určité situácie, prípadne okruhy problémov, ktoré osobný kontakt terapeuta a klienta neumožňujú, alebo ho sťažujú. V takom prípade je možné aj u nás využiť formu online poradenstva prostredníctvom internetu (skype, whatsupp, chat...) alebo telefonickej konzultácie.

Na online alebo telefonické sedenie je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom e-mailu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) na konkrétny termín a je potrebné vopred uhradiť sumu za sedenie – prevodom na účet. Všetko sa odohráva online, so zachovaním absolútnej diskrétnosti a anonymity.

Hits: 2202