Podporná skupina pre matky

Category: Kurzy Published: Friday, 18 March 2016 Written by Super User

Materstvo je jedna z najdôležitejších oblastí života ženy a často je aj veľkou výzvou. Vytvára v živote ženy mnohé situácie, ktoré môžu byť niekedy náročné. Ženám, matkám veľmi záleží na tom, aby túto rolu zastávali čo najlepšie. Ak ste jedna z nich, je pre vás práve táto skupina vhodným priestorom na zastavenie sa a prežívanie emócií s materstvom úzko spojených. Podporná skupina pre matky je určená všetkým matkám, či už jedného alebo viacerých detí. Je priestorom zdieľania, ale aj ventilácie napätia alebo získavania podpory. Skupinová forma umožňuje získať aj pohľad iných matiek a oprieť sa o ich skúsenosti. 


Hits: 3221