Čas pre arteterapiu

Category: Kurzy
Published: Wednesday, 20 June 2018
Written by Super User

Prvá streda v mesiaci od 17:50 do 19:00 


02.05., 06.06., 05.09., 03.10., 07.11., 05.12.
budeme spolu tvoriť a rozprávať sa o tom, čo sa nám podarilo 
A podarí sa každému. Aj tomu, kto si myslí, že nie je tvorivý, že nevie kresliť, ani modelovať.

Pozývame každého, kto je zvedavý a chce stráviť tento čas v príjemnom prostredí nášho 
OZ Centrum pre rast osobnosti na Štefánikovej 6, Trnava

Čo si treba priniesť? Rôzne časopisy (ak by sme robili koláže) 
Čo si máme obliecť? Prezuvky a niečo, v čom sa dobre cítite a nevadí, ak sa možno aj zafarbíte :) 
Čo to bude stáť? 5eur
Bližšie info? 0949 514 971

 Arteterapia, v preklade liečba umením. Nejde tu len o tvorbu, ide tu najmä o proces. Tvoríme a popritom niečo prežívame- vo fáze príprav na tvorbu, vo fáze samotnej tvorby aj počas reflexie.

 V arteterapii nehodnotíme tvorbu podľa žiadnych kritérií. Pracujeme na zvolenej téme, alebo len tak nechávame plynúť čas v našich rukách, v našom tele. Arteterapia je spôsob práce, kde sa spája kreativita s naším vnímaním sveta.

 Arteterapia rozvíja náš potenciál, stimuluje našu myseľ. Rozvíja schopnosť lepšie porozumieť sebe samému. Pracujeme v tichosti, aby sme lepšie počuli a vnímali svoje vnútro, hľadáme svoje archetypy. Pri arteterapii môžeme uvoľniť emócie a môžeme ich preniesť do tvorby. Pracujeme s obrazmi, ktoré vychádzajú z nášho sveta. Otvárame dvere do svojej duše.

 Arteterapia ako podporná metóda pomáha pri liečbe rôznych ochorení. Môže byť tiež prítomná pri terapeuticko-výchovnom procese. Pomáha pri zmiernení úzkostných stavov, pri depresii. Môže pomôcť k lepšej komunikácii medzi ľuďmi. Poslúži k osobnostnému rastu každého zúčastneného, pomôže uvoľniť napätie a môže nás priviesť k poznaniu.

 Počas arteterapeutického sedenia je dôležitá dôvera , tak ako aj pri každom inom stretnutí so psychológom. S arteterapiou sa môžeme stretnúť v individuálnej, skupinovej, párovej či rodinnej terapii.

Online poradenstvo

Category: Kurzy
Published: Wednesday, 24 August 2016
Written by Super User

Využívanie poradenských alebo terapeutických služieb psychológa, psychoterapeuta je tradične späté s osobným kontaktom, ktorý má nesporné výhody. Pri osobnom stretnutí sa rýchlejšie rozvíja vzťah medzi klientom a terapeutom, sú prítomné všetky zložky komunikácie – verbálna aj neverbálna. Klient tak dostáva plnohodnotnú spätnú väzbu a terapeut s ním môže byť v plnšom kontakte.

Sú však určité situácie, prípadne okruhy problémov, ktoré osobný kontakt terapeuta a klienta neumožňujú, alebo ho sťažujú. V takom prípade je možné aj u nás využiť formu online poradenstva prostredníctvom internetu (skype, whatsupp, chat...) alebo telefonickej konzultácie.

Na online alebo telefonické sedenie je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom e-mailu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) na konkrétny termín a je potrebné vopred uhradiť sumu za sedenie – prevodom na účet. Všetko sa odohráva online, so zachovaním absolútnej diskrétnosti a anonymity.

Podporná skupina pre matky

Category: Kurzy
Published: Friday, 18 March 2016
Written by Super User

Materstvo je jedna z najdôležitejších oblastí života ženy a často je aj veľkou výzvou. Vytvára v živote ženy mnohé situácie, ktoré môžu byť niekedy náročné. Ženám, matkám veľmi záleží na tom, aby túto rolu zastávali čo najlepšie. Ak ste jedna z nich, je pre vás práve táto skupina vhodným priestorom na zastavenie sa a prežívanie emócií s materstvom úzko spojených. Podporná skupina pre matky je určená všetkým matkám, či už jedného alebo viacerých detí. Je priestorom zdieľania, ale aj ventilácie napätia alebo získavania podpory. Skupinová forma umožňuje získať aj pohľad iných matiek a oprieť sa o ich skúsenosti. 


Psychoterapeutická skupina

Category: Kurzy
Published: Monday, 08 August 2016
Written by Super User

Psychoterapeutická skupina je špecifický spôsob psychoterapie, ktorý je  vyvinutý s ohľadom na potreby určitých klientov. Skupina môže priniesť hlboké poznanie o tom, ako fungujeme vo vzťahoch a môže nám pomôcť zmeniť svoje vnímanie a niektoré spôsoby správania k sebe a k druhým ľuďom.

Niektorí ľudia majú vzťahové problémy, cítia sa osamelí, nie je pre nich ľahké zistiť, prečo sa im nedarí nadviazať dlhodobejšie vzťahy alebo prečo ich vzťahy opakovane stroskotávajú. U iných je problematické udržať si pocit vlastnej hodnoty vo vzťahoch alebo im okolie naznačuje, že niektoré ich komunikačné spôsoby sú pre iných zraňujúce, pričom nechápu akým spôsobom.

Skupina je svojim členom schopná dať podporu, starostlivosť, pochopenie a prijatie a zároveň v bezpečnom prostredí odzrkadliť, ako ho vidí – dať mu cennú úprimnú spätnú väzbu. 

 

V prípade záujmu o účasť v skupine je potrebné dohodnúť si individuálny úvodný pohovor.

Pre viac informácií nás kontaktuje mailom alebo telefonicky (Kontakt) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .