Domov banner

Činnosť

Centrum pre rast osobnosti je zariadenie ponúkajúce psychologické, poradenské a terapeutické služby pre deti, dospelých – jednotlivcov, páry i rodiny. Čerpáme z dlhoročných skúseností našich odborníkov, získaných niekoľkoročnou praxou v poradniach, detských domovoch, prácou pre neziskové a iné organizácie. Centrum vzniklo, aby rozšířilo možnosti verejnosti vyhľadať odbornú pomoc.
čítať viac »

Deti

V práci s detským klientom sa zameriavame na rozvíjanie potenciálu dieťaťa, na odstraňovanie prekážok v jeho vývine, rozvíjanie jeho kvalít smerom k plnému prejaveniu jeho schopností. Rešpektujeme individualitu dieťaťa, individualitu jeho podmienok v prostredí ako i individualitu jeho vnútorného sveta. K dieťaťu pristupujeme hravou formou a snažíme sa ho zaujať tvorivými aktivitami a činnosťami.
čítať viac »

Dospelí

V práci s dospelým klientom sa sústredíme na osobnostný rast, spôsob kontaktovania sa s ľuďmi, odstraňovanie prekážok vnútorného rastu s rešpektom k individualite ľudskej bytosti. Cieľom našej práce je najmä zvyšovanie kvality života dospelých.Poskytujeme psychologické a poradenské služby pre jednotlivcov, páry i rodinu.
čítať viac »

Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Psychoterapeutická skupina

 Psychoterapeutická skupina je špecifický spôsob psychoterapie, ktorý je  vyvinutý s ohľadom na potreby určitých klientov. Skupina môže priniesť hlboké poznanie o tom, ako fungujeme vo vzťahoch a môže nám pomôcť zmeniť svoje vnímanie a niektoré spôsoby správania k sebe a k druhým ľuďom.

Niektorí ľudia majú vzťahové problémy, cítia sa osamelí, nie je pre nich ľahké zistiť, prečo sa im nedarí nadviazať dlhodobejšie vzťahy alebo prečo ich vzťahy opakovane stroskotávajú. U iných je problematické udržať si pocit vlastnej hodnoty vo vzťahoch alebo im okolie naznačuje, že niektoré ich komunikačné spôsoby sú pre iných zraňujúce, pričom nechápu akým spôsobom.

Skupina je svojim členom schopná dať podporu, starostlivosť, pochopenie a prijatie a zároveň v bezpečnom prostredí odzrkadliť, ako ho vidí – dať mu cennú úprimnú spätnú väzbu. 

Skupina má svoje pravidlá, koná sa v pravidelnom čase jeden krát do týždňa. Začiatok novej skupiny je 11.5.2017 o 19,00h, skupina sa stretáva každý štvrtok 19,00 - 20,30h

Poplatok za jedno skupinové sedenie je 10€, je potrebné uhradiť sumu za sedenia mesiac vopred (4sedenia). 

V prípade záujmu o účasť v skupine je potrebné dohodnúť si individuálny úvodný pohovor.

Pre viac informácií nás kontaktuje mailom alebo telefonicky (Kontakt) info@rastosobnosti.sk .

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2013 Centrum pre rast osobnosti
Business Joomla Templates designed by college jacke herren