Joomla Templates Gallery

Činnosť

Centrum pre rast osobnosti je zariadenie ponúkajúce psychologické, poradenské a terapeutické služby pre deti, dospelých – jednotlivcov, páry i rodiny. Čerpáme z dlhoročných skúseností našich odborníkov, získaných niekoľkoročnou praxou v poradniach, detských domovoch, prácou pre neziskové a iné organizácie. Centrum vzniklo, aby rozšířilo možnosti verejnosti vyhľadať odbornú pomoc.
čítať viac »

Deti

V práci s detským klientom sa zameriavame na rozvíjanie potenciálu dieťaťa, na odstraňovanie prekážok v jeho vývine, rozvíjanie jeho kvalít smerom k plnému prejaveniu jeho schopností. Rešpektujeme individualitu dieťaťa, individualitu jeho podmienok v prostredí ako i individualitu jeho vnútorného sveta. K dieťaťu pristupujeme hravou formou a snažíme sa ho zaujať tvorivými aktivitami a činnosťami.
čítať viac »

Dospelí

V práci s dospelým klientom sa sústredíme na osobnostný rast, spôsob kontaktovania sa s ľuďmi, odstraňovanie prekážok vnútorného rastu s rešpektom k individualite ľudskej bytosti. Cieľom našej práce je najmä zvyšovanie kvality života dospelých.Poskytujeme psychologické a poradenské služby pre jednotlivcov, páry i rodinu.
čítať viac »

 V práci s dospelým klientom sa sústredíme na osobnostný rast, spôsob kontaktovania sa s ľuďmi, odstraňovanie prekážok vnútorného rastu s rešpektom k individualite ľudskej bytosti. Cieľom našej práce je najmä zvyšovanie kvality života dospelých.Poskytujeme psychologické a poradenské služby pre jednotlivcov, páry i rodinu.

V individuálnej alebo v skupinovej práci s dospelými sa zameriavame najmä na:

  • Riešenie emocionálnych problémov - strachy, úzkosti, zvládanie hnevu a agresivity. Problémov v komunikácii.
  • Problémy alebo nespokojnosť vo vzťahoch s ľuďmi. Priateľské, partnerské vzťahy, manželské i rodinné vzťahy. Vzťahy s partnerom, deťmi, rodičmi, kolegami.
  • Krízy v manželstve a partnerstve
  • Zvládanie náročných životných období a kríz. Podpora v náročných životných situáciách a stratách (rozvod, strata zamestnania, ochorenie alebo smrť blízkej osoby, atď)
  • Nespokojnosť so súčasným zamestnaním, kariérové poradenstvo.
  • Psychosomatické problémy (napr. poruchy príjmu potravy, ekzém, akné)
  • Problémy s otehotnením podmienené psychickým stavom, problémy s počatím z nezistených príčin
  • Pocity uviaznutia v slepej uličke
  • Práca so snami, imagináciami, tvorivé činnosti
  • Podpora abstinujúcich alkoholikov, narkomanov, iných závislých.