Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Adaptácia dieťaťa v materskej škole

Ako rozumieť plaču, kriku a vzdoru dieťaťa?

Dieťa nastúpilo do materskej školy a vy zažívate ráno čo ráno srdcervúci plač, krik a scény? Odmieta vaše dieťa do materskej školy nastúpiť?

Napriek tomu, že väčšina detí sa vo veku okolo troch rokov na nástup do materskej školy teší – je to najmä vďaka rodičom, ktorí sa snažia dieťa na kolektívne zariadenie pozitívne naladiť – stáva sa, že prvé dni dieťa odlúčenie od mamy odmieta. Prejavuje to najčastejšie plačom, krikom, prípadne záchvatmi zlosti, kopaním, alebo aj „kliešťovitým“ držaním sa mamy alebo akéhokoľvek pevne ukotveného predmetu. „Ja nejdem do škôlky!“, vyhlási dieťa hneď na druhý deň ráno rázne.

Chcem vás ubezpečiť, že takéto správanie je celkom normálne.

Niektoré deti si na začiatku a keď mama zmizne z dohľadu, zaujmú ich hračky alebo aktivity v prostredí materskej  školy a zvyšok dňa si užijú v pokoji a pohode, na svoj plač rýchlo zabudnú. S ďalším ránom však prichádza ďalší plač...

Iné deti zvládajú samotné ranné rozlúčenie ľahšie, no po čase si na mamu spomenú a poplačú si v priebehu dňa. Prvé dni, aj týždne môžu byť náročné – pre mamu, aj pre dieťa.

Prečo je to tak?

Prečo napriek tomu, že rodičia dieťa na pobyt v materskej škole pripravujú a pozitívne motivujú, reaguje dieťa plačom a krikom?

Pre dieťa sa práve ukončilo jedno obdobie a začína nové. To je spojené so stratou – čo vyvoláva smútok. Dieťa stráca celodennú maminu pozornosť, starostlivosť a celodenný kontakt. Doteraz väčšinu dňa trávilo v maminej prítomnosti. I keď sa už dieťa od dvoch rokov dokáže pomerne dlhý čas zabaviť aj samé a nepotrebuje neustálu pomoc rodiča, mama je vždy nablízku. Teraz sa dejú veľké zmeny.

Dieťa sa spoznáva s novými ľuďmi – učiteľkami i deťmi. Učí sa zapojiť do kolektívu. Vyžaduje sa od neho vyššia miera samostatnosti. Je to pre dieťa záťaž a stres. Vstupuje do celkom nového, neznámeho prostredia a mama už nie je stále na dosah. Najmä posledná záležitosť je pre deti silne viazané na matku kľúčová.

Dieťa prichádza o celodenný kontakt s matkou  a prichádza tak aj o svoju hlavnú oporu – oporu od mamy. To prirodzene v dieťati vyvoláva smútok, ale aj hnev a odmietanie. Je to veľký vývinový krok a dieťa potrebuje čas na to, aby ho zvládlo. Potrebuje sa naučiť rozvíjať aj iné druhy podpory, spoliehať sa viac na seba, ale naučiť sa aj prijať pomoc od iného dospelého.

Čo môže urobiť rodič pre lepšiu adaptáciu dieťaťa v materskej škole?

Podporujte dieťa, že to zvládne . Nielen slovami, ale aj svojím správaním, svojim presvedčením – verte mu, že to zvládne... Vysvetľujte mu, že tak ako chodí mama a ocko do práce, tak chodí ono do škôlky. Snažte sa zaujať jeho pozornosť na pozitívne detaily a využite to, čo má dieťa v obľube. Opakovane ho ubezpečte, že vždy pre neho prídete.

Môžete mu dať nejaký symbol, malý prívesok alebo obrázok, ktorý mu vás bude pripomínať a môže ho mať stále pri sebe. To mnohým deťom pomáha prekonať odlúčenie.

Verte aj učiteľkám, že sa o vaše dieťa dobre postarajú a dávajte si pozor, aby ste sa o učiteľkách v prítomnosti dieťaťa vyjadrovali len pozitívne. Hoci máte možno nejaké výhrady – tie riešte priamo s pani učiteľkou, najlepšie bez prítomnosti dieťaťa.

Po niekoľkých týždňoch by sa mala situácia upokojiť. Ak by problémy s adaptáciou trvali dlhšie ako tri mesiace, zvážte návštevu psychológa.

Čo keď mama zostáva doma na materskej dovolenke s mladším súrodencom?

Situácia sa mierne komplikuje deťom, ktorých mamy zostávajú doma s mladším súrodencom – tu môže do hry vstupovať aj súrodenecká rivalita, kedy staršie dieťa  - veľký škôlkar môže pociťovať určitú túžbu byť ešte malým dieťatkom a zostať doma s mamou. Zároveň je však hrdé na seba, že je veľké a láka ho objavovať svet aj v kolektíve rovesníkov.

V tejto situácii skúste čo najviac dieťa podporiť v objavovaní a bádaní, v kontakte s rovesníkmi a v túžbe spoznávať nové a dosiaľ nevídané. Podporujte v ňom to „veľké dieťa“, ktoré zvláda nástup do materskej školy. Vyhnite sa však porovnávaniu s mladším súrodencom.

Želám vám veľa síl v prekonávaní týchto zmien a pokojnú adaptáciu na pobyt v materskej škole!

Mgr. Janka Eliášová

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2013 Centrum pre rast osobnosti
Business Joomla Templates designed by college jacke herren