Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Celý život s kuframi?

 Medzi dvoma rodinami, medzi dvoma domami, celý život s kuframi. Pretrpieť, rozviesť sa, bojovať o deti? Alebo bojovať za vzťah?

 

Mnoho mužov, otcov v súčasnosti žiada striedavú výchovu. Je to fenomén, o ktorom sa už písalo a stále píše, pretože potreba spoločnosti je stále naliehavejšia. Otcovia sa dožadujú rovnakých práv vo výchove, ako majú matky, chcú sa starať o svoje deti a chcú byť v ich živote rovnako prítomní ako aj matky. Striedavá starostlivosť je reakciou spoločnosti na narastajúci počet rozvodov manželstiev a presadzovania rodičovských práv a ich zrovnoprávnení medzi mužmi a ženami.  

Fenomén tejto doby: striedavá starostlivosť

Striedavá starostlivosť, ako všetko v živote ako takom, má svoje plusy a má aj svoje mínusy. Tak, ako môže deťom v určitom smere prospieť, môže im aj veľmi ublížiť. Ani otcovia ani matky svojim deťom ubližovať nechcú. Preto sa zrejme rozviedli – zotrvávať v nešťastnom partnerstve je pre deti nešťastným riešením. Deti, ktoré vyrastajú v manželstve plnom hádok, nedorozumení, alebo v chladnom a nenaplnenom vzťahu rodičov, nebodaj v manželstve, kde jeden alebo obaja rodičia holdujú alkoholu, alebo jeden z rodičov je agresívny..., nežijú šťastným a pokojným životom a ich detstvo nemôže byť harmonické.  V každom prípade, v nefunkčnej rodine sa deti necítia dobre. Ak sú problémy neúnosné, ponúka sa v súčasnej dobe rýchle, až takmer instantné riešenie –rozvod. Dôvody na rozvod sú rôzne, vždy vážne. Problémy zväčša pretrvávajú dlhšie, neriešia sa, až dôjde k vzájomnému odcudzeniu manželov a vyhasne aj posledná potreba problémy riešiť spoločne. Jediným východiskom, ktoré sa v súčasnosti poľahky ponúka, je rozvod manželstva.

Ten je však pre deti rovnako traumatizujúcim zážitkom na celý život ako zotrvanie v nefunkčnej rodine. Len ťažko sa dá opísať, čo prežívajú deti počas a po rozvode rodičov. Čomu všetkému sú vystavené a čo všetko musia pretrpieť. Nie je krivda ako krivda, v tomto prípade však proste krivda je. Akoby boli len dve východiská – buď zostať v nefunkčnom vzťahu a „kvôli deťom“ tento vzťah pretrpieť, alebo sa rozviesť. Mnohé manželstvá sa práve z týchto dôvodov rozvádzajú až po tom, ako deti dospejú a „opustia hniezdo“. Ani jedna z týchto možností však nie je skutočným riešením. Rozvod je úľavou pre rodičov, ktorí viac  nemusia trpieť nezhody medzi sebou, ale pre deti je to úľava len čiastočná, často mnohonásobne prekrytá bolesťou, ktorú zažívajú z rozpadu rodičovského vzťahu. Zotrvanie v nefunkčnom vzťahu rodičov je rovnakým utrpením pre rodičov, ako aj pre deti, len sa o tom nehovorí. Najlepšie nikde. Všetko s najlepším úmyslom, aby deťom nebolo ublížené.  Akurát, že to, že sa o veciach nehovorí, neznamená, že neexistujú...

Starostlivosť v rukách rodičov

Na ďalší level utrpenia sa nastúpi v prípade, že sa rodičia nevedia na starostlivosti o deti po rozvode dohodnúť. Striedavá výchova má možnosť, hoci so svojimi rizikami, fungovať v prípade, že sa na nej dohodnú obaja rodičia a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré zabezpečia, že bude striedavá výchova v prospech detí. Často sa však stáva, že otec trvá na striedavej výchove a matka s tým nesúhlasí. Potom nastáva dlhý boj, v ktorom nie sú víťazi, len porazení – a tými najväčšími obeťami sú práve deti, o ktoré sa bojuje.

Dieťa – zbraň v rukách rodičov?

Zámerne zdôrazňujem, v prospech detí, pretože na tie sa v boji medzi rodičmi, paradoxne, najviac zabúda.  Otcovia v súčasnosti bojujú za svoje rodičovské práva – a tie im skutočne patria, otcovia sú rovnako rodičmi ako matky, majú aj rovnaké práva a povinnosti ako matky. Je však v tomto boji o striedavú starostlivosť najdôležitejšie naplnenie potrieb otcov, alebo sledovanie skutočných potrieb detí? Tie, v prípade boja medzi rodičmi o starostlivosť o deti, sú, nanešťastie, mnohokrát nielenže opomenuté, ale priam pošliapané.

Deti potom trpia nielen rozpadom vzťahu ich rodičov, ale trpia o to viac, že sa stávajú neviditeľnými obeťami pokračujúceho boja medzi matkou a otcom, pričom sú stavané na imaginárny zlatý piedestál – „to všetko robíme pre vaše dobro!“. Nečudo, že sa potom cítia vinné za konflikty medzi rodičmi. A tiež o tom radšej nehovoria... Vedie to k potláčaniu pocitov a potrieb a k hlbokej traumatizácii detí.

Striedavá rodičovská starostlivosť

V malom množstve prípadov matky, v snahe nevystaviť deti tomuto hororu, so striedavou výchovou navonok a ešte v menšom prípade hádam aj vnútorne súhlasia. Deti potom cestujú z jedného domova do druhého, medzi dvoma rodinami, medzi dvoma domami, celý život s kuframi. 

Existuje možnosť, keď striedavá výchova môže byť v prospech detí. Myslím, že jedine v tom prípade, ak v pôvodnom domove zostáva žiť dieťa/deti a tento domov je jeho/ich jediným a plnohodnotným domovom. Rodičia sa striedajú pri výchove takým spôsobom, že jeden týždeň (alebo časové obdobie, na ktorom sa dohodnú) sa stará o deti v jeho domove otec, jeden týždeň matka. To však vyžaduje obrovské sebazaprenie zo strany oboch rodičov a postavenie dieťaťa na skutočný piedestál ako naozajstnú hodnotu.

Ideálny stav = cesta kompromisov?

Prakticky to znamená množstvo materiálnych aj psychologických „komplikácií“, ktoré sú však následkom zlyhania partnerského vzťahu rodičov a tieto následky znášajú rodičia, a nie dieťa. Je to napríklad druhé bývanie, v ktorom býva rodič počas času, keď sa o dieťa nestará. Zahŕňa to tiež odriekanie si, nemožnosť založiť si ďalšiu rodinu, mať ďalšieho partnera/partnerku... Toto všetko pri tomto type striedavej starostlivosti je ťažko predstaviteľné, pre fungovanie ďalšej rodiny nemožné.

Sú to však následky zlyhania partnerského vzťahu, ktoré znášajú rodičia. Dieťa sa nedá vyňať, aj ono aj v tomto prípade znáša následky rodičovského rozchodu, celkom uchrániť sa od krivdy rozvodu dieťa nedá. Nemá už mamu a otca pohromade, rovnako musí znášať bolesť z rozchodu rodičov ako pri hocakom inom rozvode. Je však ušetrené boja rodičov o jeho starostlivosť, má svoje miesto v živote, svoj jeden domov, svoje bezpečné miesto.

Ako ďalej?

Nie je krivda ako krivda, ale stále tu tá krivda proste je. Naozaj nie je iná možnosť? Musíme nešťastný manželský vzťah „pretrpieť kvôli deťom“? Ak sa nám to nedarí, nemáme viac síl a pre deti to už je tiež neúnosné, musíme sa rozviesť? Nie je iné riešenie? Položme si ešte jednu otázku: Urobili sme OBAJA všetko pre to, aby sme rodinu udržali pokope?

Dávnejšie som čítala jeden krásny citát, v ktorom som objavila veľa hlbokej pravdy.

To najlepšie, čo môže otec urobiť pre svoje deti, je milovať ich matku.

Myslím, že to isté platí aj pre matky.

Cítim túžbu kričať do spoločnosti: „Ľudia, pracujte na svojich vzťahoch!“ ...urobte to – pre deti! Snáď by bolo menej bojov o deti, ak by ľudia začali bojovať za svoje vzťahy. Ak by vložili všetku tú energiu, ktorú vkladajú do boja o starostlivosť o deti po rozvode (a že jej je niekedy až neznesiteľne veľa), do boja za vzťah a za záchranu manželstva...

Nie je to ľahké, vôbec to nie je ľahké. Zdanlivo oveľa ľahšie (ale naozaj len zdanlivo!) je instantné riešenie na počkanie – rozvod. Ten má však celoživotné následky na život detí, rovnako, ako zotrvávanie v nefunkčnom vzťahu. Zanecháva hlboké bolestivé stopy na každom zo zúčastnených.  

Žiaľ, sú prípady, keď je aj tento boj „za vzťah“  prehratý a lepšej cesty ako rozvod proste niet. Keď však vložíte všetku energiu do záchrany vzťahu  a naozaj sa nepodarí nájsť inú cestu, bude to krok urobený s plným vedomím a s čistým svedomím.

Je to obrovská téma, o ktorej sa dá mnoho napísať a mnoho hovoriť. Hovorme o nej. A bojujme za vzťahy. Bojujme za fungovanie rodín, rozvíjajme svoje manželstvo, partnerstvo, lásku. Ja vám v tomto boji budem držať palce, najsilnejšie, ako viem!

Mgr. Janka Eliášová

http://www.zenskazona.sk/vztahy-a-rodina/deti/striedava-starostlivost-cely-zivot-s-kuframi/

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2013 Centrum pre rast osobnosti
Business Joomla Templates designed by college jacke herren