Host only with the best web hosting provider. Get quality hosting from hostmonster web host.

Adaptácia dieťaťa v materskej škole

Ako rozumieť plaču, kriku a vzdoru dieťaťa?

Dieťa nastúpilo do materskej školy a vy zažívate ráno čo ráno srdcervúci plač, krik a scény? Odmieta vaše dieťa do materskej školy nastúpiť?

Napriek tomu, že väčšina detí sa vo veku okolo troch rokov na nástup do materskej školy teší – je to najmä vďaka rodičom, ktorí sa snažia dieťa na kolektívne zariadenie pozitívne naladiť – stáva sa, že prvé dni dieťa odlúčenie od mamy odmieta. Prejavuje to najčastejšie plačom, krikom, prípadne záchvatmi zlosti, kopaním, alebo aj „kliešťovitým“ držaním sa mamy alebo akéhokoľvek pevne ukotveného predmetu. „Ja nejdem do škôlky!“, vyhlási dieťa hneď na druhý deň ráno rázne.

Chcem vás ubezpečiť, že takéto správanie je celkom normálne.

čítať viac.>>

Ste asertívny/a?

 

Ľudia sú tvory spoločenské a v spoločnosti ako takej sa učia fungovať  tak, aby prežili. Niektorí z nás sú v presadzovaní svojich potrieb jednoznační a popritom nerešpektujúci  potreby iných. Niektorí majú obavu z prejavenia svojich potrieb, alebo uprednostnia naplnenie potrieb iných pred svojimi. Viete, ku ktorej skupine mate bližšie? Skúste sa spolu s nami otestovať. 

ČÍTAŤ VIAC.>>

Recenzia knihy: Vina

 

Recenzia knihy: Lawrence H. Staples – Vina, Prométheovský úděl, Portál 2016

Autor knihy, psychológ a psychoterapeut, člen inštitútu C.G. Junga, spracováva tému viny v našom živote z nezvyčajného uhlu pohľadu. Nazerá na vinu ako na príležitosť k rastu a duševnému rozvoju, ako na nevyhnutnosť života, ktorej nie je možné sa vyhnúť. „Nemôžeme vyrásť bez toho, aby sme niesli vinu. Je to cesta, ktorá vyžaduje odvahu.“ Zároveň však poukazuje na pozitívne aspekty viny, hľadí na ňu takmer ako na dar života, spôsob, ktorým sa môžeme rozvíjať, pričom približuje pojem „dobrej viny“.

čítať viac.>>

Recenzia knihy: Když děti často stůňou

 

http://obchod.portal.cz/userdata/images/hires/9788026210108.jpg

Recenzia knihy od Hansa Hopfa - Když děti často stůňou, Praha, Portál 2016

Pri príprave workshopu o psychosomatických príčínach chorôb, sa mi dostala možnosť prečítať si túto knihu, ktorej názov presne zapadal do tematiky, ktorú som aktuálne riešila.

Autor knihy, psychoterapeut detí a mládeže, prístupným spôsobom otvára pohľad (nielen)na somatické ochorenia, a tým dovoľuje zamyslieť sa aj nad inými možnosťami a príčinami ochorení. Neobmedzuje  sa len  jednostranným pripisovaním viny  infekciám, vírusom a baktériám.

čítať viac.>>

Všetky práva vyhradené. Copyright © 2013 Centrum pre rast osobnosti